Zde píšeme text, přídáváme obrázky, galerie, tvoříme nadpisy atd. Podobně jako v textovím editoru např. Wordu, viz nabídka výše. Stisknutím enter vytvoříme další odstavec

 

Další odstavec. Pokud chceme udělat pouze novou řádku, stiskneme shift + enter
Zde je nová řádka. Pokud chceme přidat obrázek, klikneme na tlačítko nad editorem “mediální soubory”. Zvolíme obrázek a umístíme jej podle pozice kurzoru.Např. na začátek tohoto odstavce a necháme jej textem obtékat.

Dále můžeme tvořit nadpisy.

 

Nadpis zde

a určit jim velikost. H1 se nedoporučuje.

Pokud chceme vytvořit galerii, jdeme opět do mediálních souborů a zvolíme obrázky které chceme dát do galerie.